ภาพกิจกรรม
นำเสนอผลงานนวัตกรรมการนิเทศแบบ 4ร.
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมการนิเทศแบบ 4ร.
ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning )การประชุมสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค: การวิจัยทางการศึกษา (ครั้งที่ 5) ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2565,17:08   อ่าน 40 ครั้ง