ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการเรียนการสอนวิถีใหม่โดยใช้สื่อเทคโนโลยี (Multi - On demand) วิขาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง
ชื่ออาจารย์ : นายณัฐพล ไชยมะโณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,10:43  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการนิเทศแบบ 4 ร.ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ชื่ออาจารย์ : ดร.เรวดี เชาวนาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,20:10  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว
ชื่ออาจารย์ : นางสุนันทา ถาวรจิตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,15:15  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการคูณ
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชชาภา อินชะนะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,14:45  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับชุดสื่อการสอนการจําแนกสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสาลินี เพชรคง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2565,14:40  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรเพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA เครือข่ายบางกล่ำ วันที่ ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : ดร.เรวดี เชาวนาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,13:25  อ่าน 346 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรเพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : ดร.เรวดี เชาวนาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,13:22  อ่าน 337 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรเพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA เครือข่ายกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : ดร.เรวดี เชาวนาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,13:16  อ่าน 247 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรเพื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ ว.PA เครือข่ายโตนงานช้าง วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
ชื่ออาจารย์ : ดร.เรวดี เชาวนาสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2564,13:12  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ระดับชาติ ประเภทครูผู้สอยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2562
ชื่ออาจารย์ : นางนันทา กิมิเส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,05:49  อ่าน 320 ครั้ง
รายละเอียด..